DONANIM VE TEKNİK DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DONANIM VE TEKNİK DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

  • Ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımları sorunsuz bir şekilde işletebilmek.
  • Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemler hakkında bilinçlendirmek.
  • Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişimini sağlanmak.
  • Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak.
  • Güvenlik Duvarları (Firewall) politikalarını belirlemek ve yönetmek.
  • Bilgisayar iletişim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak, performans iyileştirme çalışmaları yapmak.
  • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması.
  • Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması.
  • Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir şekilde takibini yapmak.
  • Bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından verilecek diğer görevlerin yapılması.