• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

 • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu iletişim ve ağ alt yapısını kurmak ve kesintisiz çalışmasını sağlamak.
 • Ağ güvenliğini sürekli kontrol etmek ve güncel tutmak.
 • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerinin çalışacağı ortamı kurmak ve kesintisiz çalışmasını sağlamak.
 • Kurum için gerekli bilişim sistemleri için kapasite belirlemesi yapmak.
 • Kurumda üretilen verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesini sağlamak.
 • Birimin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
 • Üniversitenin talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yazılımları geliştirmek ve gerekli desteği sağlamak.
 • Kuruma ait olan bilgisayar, yazıcı ve tüm çevresel donanımlara destek hizmeti vererek sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak.
 • Hazırlanacak olan bilişim projelerine ait fizibilite çalışmalarının yapılması ve teknik şartnamelerin hazırlanması
   

DONANIM VE TEKNİK DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 • Ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımları sorunsuz bir şekilde işletebilmek.
 • Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemler hakkında bilinçlendirmek.
 • Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişimini sağlanmak.
 • Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak.
 • Güvenlik Duvarları (Firewall) politikalarını belirlemek ve yönetmek.
 • Bilgisayar iletişim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak, performans iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması.
 • Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması.
 • Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir şekilde takibini yapmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından verilecek diğer görevlerin yapılması.
   

YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 • Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iş süreçlerini hazırlamak, uygulanmasını ve doküman işlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Projelerde, yazılım geliştirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek.
 • Yazılımların tasarım, plan, eğitim ve desteklerini sağlamak.
 • Yazılımların veri tabanları ile bağlantıları, sunucu destekleri, raporlamaları, süreklilik ve entegrasyonlarını sağlamak.
 • Üniversitenin ve bağlı birimlerinin internet sayfalarının sürekli olarak yayımda kalması için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayımını sağlamak,
 • Üniversitenin iç bilgi akışını ve çalışmakta olan projelerin işleyişini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından verilecek diğer görevlerin yapılması.