BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Home / GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu iletişim ve ağ alt yapısını kurmak ve kesintisiz çalışmasını sağlamak.

Ağ güvenliğini sürekli kontrol etmek ve güncel tutmak.

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerinin çalışacağı ortamı kurmak ve kesintisiz çalışmasını sağlamak.

Kurum için gerekli bilişim sistemleri için kapasite belirlemesi yapmak.

Kurumda üretilen verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesini sağlamak.

Birimin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

Üniversitenin talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yazılımları geliştirmek ve gerekli desteği sağlamak.

Kuruma ait olan bilgisayar, yazıcı ve tüm çevresel donanımlara destek hizmeti vererek sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak.

Hazırlanacak olan bilişim projelerine ait fizibilite çalışmalarının yapılması ve teknik şartnamelerin hazırlanması

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

Yazılım Şube Müdürlüğü Görev Tanımı